SSPF Verkort jaarverslag 2018

Kwam u in dienst voor juli 2013, dan bouwt u pensioen op bij
Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Het jaar 2018 van SSPF in het kort

Wat heeft uw pensioenfonds met uw pensioengeld gedaan? Wat is er gebeurd? Hoe ontwikkelde de dekkingsgraad zich en hoe zit het met de beleggingsresultaten? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in ons verkort jaarverslag 2018.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in 2018?
 • SSPF heeft haar sterke financiële positie weten te behouden
 • Ondanks een turbulent beleggingsjaar kon SSPF de pensioenen toch indexeren
 • We besteden gedurende het jaar aandacht aan duurzaam beleggen
 • Succesvolle overdracht van de deelnemersadministratie naar Achmea Pensioen Services

Bekijk de korte video van Garmt Louw

Hoe staat SSPF ervoor?

Met de beleidsdekkingsgraad bepalen we of we uw pensioen kunnen verhogen

Dat heet indexatie. Indexatie is bedoeld om inflatie ofwel prijsstijgingen op te vangen. In 2018 was de financiele situatie van het SSPF pensioenfonds gezond en daarom werden de pensioenuitkeringen verhoogt met 1,6%.


De dekkingsgraad wordt beïnvloed door externe factoren

Zoals ontwikkelingen in de financiele markten, de rente en levensverwachting (hoe oud de deelnemer wordt). In 2018 pakten deze ontwikkelingen ongunstig uit, waardoor de dekkingsgraad is gedaald naar 122%. Dit heeft geen gevolgen uw pensioen. De financiele positie van SSPF is nog steeds gezond.

De dekkingsgraad geeft een momentopname: de financiële situatie op één moment. Voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie, maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Voor het beleid van het pensioenfonds is de beleidsdekkingsgraad leidend. In 2018 was dit 128%.


Met de beleidsdekkingsgraad bepalen we of we uw pensioen kunnen verhogen

Dat heet indexatie. Indexatie is bedoeld om inflatie ofwel prijsstijgingen op te vangen. In 2018 was de financiele situatie van het SSPF pensioenfonds gezond en daarom werden de pensioenuitkeringen verhoogd met 1,6%.

Lees hier hoe de dekkingsgraad van SSPF zich de afgelopen jaren ontwikkelde.Meer informatie

Is er genoeg geld om alle pensioenen te betalen?

De financiele situatie van het pensioenfonds geven we weer in de dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Deze graadmeter laat elke maand zien of het pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen.

De dekkingsgraad wordt beïnvloed door externe factoren

Zoals ontwikkelingen in de financiele markten, de rente en levensverwachting (hoe oud de deelnemer wordt). In 2018 pakten deze ontwikkelingen ongunstig uit, waardoor de dekkingsgraad is gedaald naar 122%. Dit heeft geen gevolgen uw pensioen. De financiele positie van SSPF is nog steeds gezond.

De dekkingsgraad geeft een momentopname: de financiële situatie op één moment. Voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie, maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Voor het beleid van het pensioenfonds is de beleidsdekkingsgraad leidend. In 2018 was dit 128%.

Met de beleidsdekkingsgraad bepalen we of we uw pensioen kunnen verhogen

Dat heet indexatie. Indexatie is bedoeld om inflatie ofwel prijsstijgingen op te vangen. In 2018 was de financiele situatie van het SSPF pensioenfonds gezond en daarom werden de pensioenuitkeringen verhoogd met 1,6%.

Lees hier hoe de dekkingsgraad van SSPF zich de afgelopen jaren ontwikkelde.

Inzicht in uw pensioen

In 2018 vernieuwden we uw persoonlijke pensioenportaal

Shell Pensioen staat voor transparante communicatie. We vinden het belangrijk dat u inzicht heeft in uw pensioen, waar en wanneer ú dat wil.

Via www.shellpensioen.nl/mijnpensioen kunt u:

 • zien welke gebeurtenissen invloed hebben op uw pensioen
 • met mijn-Flexplanner berekenen wat de effecten zijn van uw pensioenkeuzes
 • uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht bekijken in uw persoonlijke archief

mijn-Flexplanner

 1. Log makkelijk en veilig in met uw DigiD
 2. Bekijk hier de uitleg over mijn-Shellpensioen
 3. Nog niet eerder ingelogd op mijn-Shellpensioen?

Check dan meteen uw gegevens en of uw partner juist staat vermeld. Laat ook uw privé e-mailadres achter. Zo kunnen we u altijd bereiken, ook als u in de toekomst wellicht ergens anders gaat werken.

“De ambitie”

 • 100% tevreden deelnemers
 • Deelnemer centraal zetten
 • Strategische doelen Shell Pensioenbureau

Uw pensioen in 't kort

Pensioenopbouw

Kwam u in dienst voor juli 2013, dan bouwt u pensioen op bij Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) voor een levenslange uitkering. Hiervoor leggen u en uw werkgever tijdens uw carriere bij Shell premie in. U betaalt 2% premie gebaseerd op uw pensioenbasissalaris, Shell vult de rest van de premie aan. Hoeveel premie u zelf inlegt, vindt u op uw salarisstrook.

Verdient u op fulltimebasis meer dan het wettelijk fiscale maximum (€ 99.631,- in 2019)? Dan kunt u voor uw salaris boven dit bedrag pensioen opbouwen in de Shell Nettopensioenregeling. Bij de inleg van uw premie heeft al inkomstenbelasting betaald. U hoeft dat daarom tijdens uw uitkering niet meer te doen.


We beleggen de premies voor een goed pensioen

Met alleen premie kunnen wij maar 30% van uw pensioen levenslang uitkeren. Voor een goed pensioen moet rendement behaald worden. Daarom belegt SSPF. Dat doen we uiteraard volgens strikte regels.


Het bestuur stelt een strategisch beleggingsbeleid op

Om het risico van de beleggingen te spreiden en een zo hoog mogelijk rendement te halen leggen we onder andere de spreiding van de beleggingsportefeuille en -categorieen en financiele markten vast.

Voor SSPF hield dit voor 2018 het volgende in


Het beleggingsbeleid wordt regelmatig getoetst

Dat deden we ook in 2018. Daarbij maken we gebruik van een Asset Liability Management (ALM) studie. Hierdoor krijgt het bestuur inzicht in de mogelijke financiële ontwikkelingen en risico’s. Naar aanleiding van de ALM studie deed het Bestuur enkele aanpassingen.


We sloten 2018 af met een -0,6% negatief rendement

Van korte termijn schommelingen hoeft u niet te schrikken. SSPF belegt met een lange horizon. Schommelingen worden, naar verwachting, over de jaren gecompenseerd.


We wegen maatschappelijke factoren steeds meer mee

Het behoud van een solide dekkingsgraad staat uiteraard voorop. SSPF neemt in 2019 ESG (E (environment) S (social) G (governance))-overwegingen vaker mee als integraal onderdeel van de risicoanalyse van beleggingen.


Pensioenopbouw

Kwam u in dienst voor juli 2013, dan bouwt u pensioen op bij Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) voor een levenslange uitkering. Hiervoor leggen u en uw werkgever tijdens uw carriere bij Shell premie in. U betaalt 2% premie gebaseerd op uw pensioenbasissalaris, Shell vult de rest van de premie aan. Hoeveel premie u zelf inlegt, vindt u op uw salarisstrook.

Verdient u op fulltimebasis meer dan het wettelijk fiscale maximum (€ 99.631,- in 2019)? Dan kunt u voor uw salaris boven dit bedrag pensioen opbouwen in de Shell Nettopensioenregeling. Bij de inleg van uw premie heeft u al inkomstenbelasting betaald. U hoeft dat daarom tijdens uw uitkering niet meer te doen.


We beleggen de premies voor een goed pensioen

Met alleen premie kunnen wij maar 30% van uw pensioen levenslang uitkeren. Voor een goed pensioen moet rendement behaald worden. Daarom belegt SSPF. Dat doen we uiteraard volgens strikte regels.


Het bestuur stelt een strategisch beleggingsbeleid op

Om het risico van de beleggingen te spreiden en een zo hoog mogelijk rendement te halen leggen we onder andere de spreiding van de beleggingsportefeuille en -categorieen en financiele markten vast.

Voor SSPF hield dit voor 2018 het volgende in


Het beleggingsbeleid wordt regelmatig getoetst

Dat deden we ook in 2018. Daarbij maken we gebruik van een Asset Liability Management (ALM) studie. Hierdoor krijgt het bestuur inzicht in de mogelijke financiële ontwikkelingen en risico’s. Naar aanleiding van de ALM studie deed het Bestuur enkele aanpassingen.


We sloten 2018 af met een -0,6% negatief rendement

Van korte termijn schommelingen hoeft u niet te schrikken. SSPF belegt met een lange horizon. Schommelingen worden, naar verwachting, over de jaren gecompenseerd.


We wegen maatschappelijke factoren steeds meer mee

Het behoud van een solide dekkingsgraad staat uiteraard voorop. SSPF neemt in 2019 ESG (E (environment) S (social) G (governance))-overwegingen vaker mee als integraal onderdeel van de risicoanalyse van beleggingen.


U en uw collega's


SSPF is een gesloten fonds

Er kunnen geen nieuwe deelnemers toetreden, maar u kunt nog steeds pensioen opbouwen in of pensioen ontvangen van SSPF. Ook als u gaat werken buiten Shell. U bent dan een gewezen deelnemer of slaper.


De Shell populatie heeft hoge levensverwachting

De levensverwachting (hoe oud u wordt) van oud Shell medewerkers is hoger dan de gemiddelde Nederlander. Dit wordt regelmatig onderzocht. In onze berekeningen houden we hier rekening mee. Zo zorgen we ervoor dat wij nog steeds uw pensioen kunnen uitkeren, als u een hoge leeftijd mag bereiken.

Aantal deelnemers dat pensioen opbouwde
0
8.163 in 2017 Icon person
Aantal mensen dat pensioen ontving van SSPF
0
20.445 in 2017 Icon person
Aantal gewezen deelnemers
0
6.148 in 2017 Icon person
Jaarverslag SSPF 2018

Het jaar 2018 in beeld

2018 was een jaar waarin veel werk is verzet, met als hoogtepunten:

 • de succesvolle transitie van de pensioenadministratie naar Achmea Pensioenservices
 • het afronden van de ALM-studie
 • de ondertekening van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)