SNPS Verkort jaarverslag 2018

Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst of bent u deelnemer in de nettoregeling, dan bouwt u pensioen op bij of ontvangt u pensioen van
Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS)

Het jaar 2018 van SNPS in het kort

SNPS is een jong fonds dat in 2018 onder andere aandacht besteed heeft aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Uw pensioenfonds belegt voor de lange termijn, waardoor een dip in de beurzen, zoals in het vierde kwartaal van 2018, goed opgevangen kon worden. Het fonds kenmerkt zich door vaste inleg van pensioenpremies, waarbij de hoogte van de pensioenen afhankelijk is van de beleggingsresultaten.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in 2018?
 • verschillende innovaties zoals mijn-Flexplanner
 • start met een deelnemerspanel
 • de ondertekening van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)

Bekijk de korte video met Kenan Yildirim.

Waar bestaat uw pensioen uit?

Beschikbare premieregeling

Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan bouwt u pensioen op bij SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting). SNPS biedt een beschikbare premieregeling. U betaalt 2% premie gebaseerd op uw pensioenbasissalaris. Shell betaalt de overige premie. Hoeveel premie u precies betaalt, vindt u op uw salarisstrook. Met een premieregeling beschikt u over uw eigen pensioenkapitaal.

Nettopensioenregeling

Is uw salaris boven € 95.219 en kwam u in dienst op 1 juli 2013 of later? Of werkte u daarvoor al bij Shell en is uw salaris meer dan € 96.729 (2019)? Dan kunt u voor uw salaris boven dit bedrag een nettopensioen opbouwen in de Shell Nettopensioenregeling. Anders dan voor uw basispensioen heeft u over de inleg van uw premie al inkomstenbelasting betaald. U hoeft dat daarom tijdens de uitkeringsfase niet meer te doen.


Uw premies worden individueel belegd

Dat kan volgens een risicoprofiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief. U bepaalt in belangrijke mate zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de beleggingsrisico’s en rentebewegingen voor de opbouw van uw pensioenkapitaal bij u liggen. De hoogte van uw pensioen is niet gegarandeerd.


Vanaf 58 jaar kunt u meedoen met het Collectief Variabel Pensioen (CVP)

In het CVP wordt een aantal risico's collectief gedeeld. Bovendien is de hoogte van uw pensioen minder afhankelijk van de marktrente op uw pensioendatum. Als u meedoet, zetten we uw pensioenkapitaal vanaf 58 jaar geleidelijk om naar pensioenaanspraken in het CVP.

Meer weten over CVP? Bekijk hier de video’s met uitleg.


Beschikbare premieregeling

Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan bouwt u pensioen op bij SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting). SNPS biedt een beschikbare premieregeling. U betaalt 2% premie gebaseerd op uw pensioenbasissalaris. Shell betaalt de overige premie. Hoeveel premie u precies betaalt, vindt u op uw salarisstrook. Met een premieregeling beschikt u over uw eigen pensioenkapitaal.

Nettopensioenregeling

Is uw salaris boven € 95.219 en kwam u in dienst op 1 juli 2013 of later? Of werkte u daarvoor al bij Shell en is uw salaris meer dan € 96.729 (2019)? Dan kunt u voor uw salaris boven dit bedrag een nettopensioen opbouwen in de Shell Nettopensioenregeling. Anders dan voor uw basispensioen heeft u over de inleg van uw premie al inkomstenbelasting betaald. U hoeft dat daarom tijdens de uitkeringsfase niet meer te doen.

Uw premies worden individueel belegd

Dat kan volgens een risicoprofiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief. U bepaalt in belangrijke mate zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de beleggingsrisico’s en rentebewegingen voor de opbouw van uw pensioenkapitaal bij u liggen. De hoogte van uw pensioen is niet gegarandeerd.

Vanaf 58 jaar kunt u meedoen met het Collectief Variabel Pensioen (CVP)

In het CVP wordt een aantal risico's collectief gedeeld. Bovendien is de hoogte van uw pensioen minder afhankelijk van de marktrente op uw pensioendatum. Als u meedoet, zetten we uw pensioenkapitaal vanaf 58 jaar geleidelijk om naar pensioenaanspraken in het CVP.

Meer weten over CVP? Bekijk hier de video’s met uitleg.

Meer weten over uw pensioen?

Inzicht in uw pensioen

In 2018 vernieuwden we mijn-Shellpensioen

Shell Pensioen staat voor transparante communicatie. We vinden het belangrijk dat u inzicht heeft in uw pensioen, waar en wanneer ú dat wilt.

Via www.shellpensioen.nl/mijnpensioen kunt u:

 • zien welke gebeurtenissen invloed hebben op uw pensioen
 • met mijn-Flexplanner berekenen wat de effecten zijn van uw pensioenkeuzes
 • uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht bekijken in uw persoonlijke archief

Actie

 1. Log makkelijk en veilig in met uw DigiD
 2. Bekijk hier de uitleg over mijn-Shellpensioen
 3. Nog niet eerder ingelogd op mijn-Shellpensioen?

Check dan meteen uw gegevens en als u een partner heeft, of de gegevens van uw partner juist staan vermeld. Laat ook uw privé e-mailadres achter. Zo kunnen we u altijd bereiken

De ambitie

Kenan Yildirim is naast uitvoerend bestuurder van SNPS, directeur van het pensioenbureau van Shell. Het gebruik van innovaties, zoals mijn-Flexplanner, zorgt er voor dat deelnemers veel beter bediend kunnen worden. Het pensioenbureau wil voor de toekomst nog beter weten wat de deelnemers nu echt willen, zodat de service van het fonds daarop afgestemd kan worden.

We beleggen de premies voor een goed pensioen

Uw pensioenkapitaal wordt belegd

Uw pensioenfonds heeft een structuur ingericht om met uw risicobereidheid en met uitfasering in de hogere levensfase, een zo goed mogelijk beleggingsresultaat te bereiken voor uw persoonlijke pensioenkapitaal. Als u niet meer voor Shell werkt, kunt u uw opgebouwde pensioenkapitaal bij SNPS laten staan. Dit kapitaal blijft dan belegd. U bent dan een gewezen deelnemer of slaper.

Uw pensioenfonds belegt met een lange horizon

In het begin van uw carrière belegt uw pensioenfonds om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken. U bepaalt zelf hoeveel risico u wilt nemen door een risicoprofiel te kiezen dat bij u past (defensief, neutraal, offensief).

U bouwt bij SNPS het risico steeds iets verder af. U kunt in deze fase nog steeds uw risicoprofiel aanpassen.

Let op: in alle risicoprofielen loopt u risico. Van schommelingen hoeft u dan ook niet te schrikken. U belegt immers voor de lange termijn.


Op uw pensioendatum kiest u definitief of u wilt doorbeleggen

Dat doet u in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). U kunt ook met uw pensioenkapitaal zelf een vaste pensioenuitkering kopen bij een externe pensioenuitvoerder.


Op uw 58e kunt u kiezen om na uw pensioen door te beleggen

Uw pensioenkapitaal wordt belegd volgens een vaste, collectieve beleggingsmix. Op die manier kunt u ook na pensioendatum profiteren van gemaakte beleggingsrendementen. Deelnemers delen daarnaast risico's op overlijden en langleven met elkaar. Kiest u niet voor doorbeleggen? Dan blijft u pensioenkapitaal belegd volgens uw eerder gekozen risicoprofiel.

Meer weten over CVP? Bekijk hier de video’s met uitleg.

Het beleggingsbeleid wordt regelmatig getoetst

Daarbij maken we gebruik van een Asset Liability Management (ALM) studie. Hierdoor krijgt het bestuur inzicht in de mogelijke financiële ontwikkelingen en risico’s. Het bestuur kan daarmee het optimale beleggingsbeleid vaststellen.


Uw pensioenkapitaal wordt belegd

Uw pensioenfonds heeft een structuur ingericht om met uw risicobereidheid en met uitfasering in de hogere levensfase, een zo goed mogelijk beleggingsresultaat te bereiken voor uw persoonlijke pensioenkapitaal. Als u niet meer voor Shell werkt, kunt u uw opgebouwde pensioenkapitaal bij SNPS laten staan. Dit kapitaal blijft dan belegd. U bent dan een gewezen deelnemer of slaper.


Uw pensioenfonds belegt met een lange horizon

In het begin van uw carrière belegt uw pensioenfonds om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken. U bepaalt zelf hoeveel risico u wilt nemen door een risicoprofiel te kiezen dat bij u past (defensief, neutraal, offensief).

U bouwt bij SNPS het risico steeds iets verder af. U kunt in deze fase nog steeds uw risicoprofiel aanpassen.

Let op: in alle risicoprofielen loopt u risico. Van schommelingen hoeft u dan ook niet te schrikken. U belegt immers voor de lange termijn.

Op uw pensioendatum kiest u definitief of u wilt doorbeleggen

Dat doet u in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). U kunt ook met uw pensioenkapitaal zelf een vaste pensioenuitkering kopen bij een externe pensioenuitvoerder.


Op uw 58e kunt u kiezen om na uw pensioen door te beleggen

Uw pensioenkapitaal wordt belegd volgens een vaste, collectieve beleggingsmix. Op die manier kunt u ook na pensioendatum profiteren van gemaakte beleggingsrendementen. Deelnemers delen daarnaast risico's op overlijden en langleven met elkaar. Kiest u niet voor doorbeleggen? Dan blijft u pensioenkapitaal belegd volgens uw eerder gekozen risicoprofiel.

Meer weten over CVP? Bekijk hier de video’s met uitleg.

Het beleggingsbeleid wordt regelmatig getoetst

Daarbij maken we gebruik van een Asset Liability Management (ALM) studie. Hierdoor krijgt het bestuur inzicht in de mogelijke financiële ontwikkelingen en risico’s. Het bestuur kan daarmee het optimale beleggingsbeleid vaststellen.


Icon person

Wat kunt u zelf doen?

 • Kies het risicoprofiel dat bij u past. Bekijk de video met uitleg of pas uw risicoprofiel direct aan via www.shellpensioen.nl/mijnpensioen
 • Wilt u meer pensioen opbouwen, bijvoorbeeld omdat u eerder dan op uw pensioenleeftijd wilt stoppen met werken? Dan kunt u bijsparen buiten de pensioenregeling van Shell

U en uw collega's


Wist u dat de Shell populatie een hoge levensverwachting heeft?

De levensverwachting (hoe oud u wordt) van Shell medewerkers is hoger dan de gemiddelde Nederlander. Dit wordt regelmatig onderzocht. Het is dus belangrijk dat u voldoende pensioenkapitaal opbouwt voor als u een hoge leeftijd mag bereiken.


De hoogte van uw pensioen is niet zeker

Als u met pensioen gaat, weet u pas hoeveel pensioenkapitaal u heeft en hoeveel pensioen u krijgt. Uw pensioen hangt af van:

 • de premie die u en uw werkgever betalen voor uw pensioen (de beschikbare premie)
 • de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat
 • de rente en het inkooptarief. Dit is samen met de waarde de belangrijkste bepaler voor de hoogte van uw pensioen
 • uw keuze voor een vast of variabel pensioen

Aantal deelnemers dat pensioen opbouwde in de brutoregeling...
0
2.349 in 2017 Icon person
Aantal deelnemers dat pensioen opbouwde in de nettoregeling...
0
4.173 in 2017 Icon person
Aantal mensen dat pensioen ontving van SNPS in de brutoregeling ….
0
7 in 2017 Icon person
Aantal mensen dat pensioen ontving van SNPS in de nettoregeling...
0
45 in 2017 Icon person
Aantal gewezen deelnemers in de brutoregeling...
0
268 in 2017 Icon person
Aantal gewezen deelnemers in de nettoregeling...
0
1.164 in 2017 Icon person
Jaarverslag SNPS 2018

Het jaar 2018 in beeld

2018 was een jaar waarin veel werk is verzet, met als hoogtepunten:

 • verschillende innovaties zoals mijn-Flexplanner
 • start met een deelnemerspanel
 • de ondertekening van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)